Posted on

Keskustelupäivän loppuarviointi on valmistunut

Ohjaamo Helsingissä järjestettiin nuorten ja päättäjien välinen keskustelupäivä 24.3.2017. Päivän aikana Ohjaamon nuoret asiakkaat arvioivat Ohjaamo Helsingin palveluita ja nostivat esiin valitsemiaan keskeisiä teemoja helsinkiläisten nuorten palveluihin liittyen. Teemoista keskusteltiin yhdessä paikalle kutsuttujen päättäjien kanssa.

Keskustelun tuloksena syntyi etenemissuunnitelma konkreettisista toimenpiteistä, joiden kautta nuorten palveluita vuoden aikana kehitettäisiin. Etenemissuunnitelman toteutumisen loppuarviointi on luettavissa sivun alaosasta.

Päivän aikana nuorten sitoutuminen Ohjaamon palveluihin ja toimintakonseptiin tuli vahvasti esiin.  Nuoret arvostavat sitä, että palvelut löytyvät saman katon alta. Nuoret toivoivat lisää tai helpommin saatavilla olevia palveluja, erityisesti seuraavin teemoin ja toteutustavoin:

-kuuntelevan aikuisen läsnäolo
-mielenterveyden tuki ja keskusteluapu
-seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tuki
-toimeentulotukihakemusten täyttäminen
-asunnon hakeminen
-nopea apu akuutteihin asioihin
-päihteisiin liittyvät kysymykset
-kaveritapahtumat

Oli hienoa huomata, kuinka avoimin mielin eri tahojen päättäjät lähtivät mukaan tilaisuuteen. Nuoret olivat puheenvuoroissaan rohkeita ja avoimia. Myös jatkossa tarvitsemme Ohjaamossa foorumeita, joissa nuoret ja palveluista vastaavat toimijat kohtaavat. Keskustelupäivän aikana sovittuja kehittämisideoita ei vuoden aikana kuitenkaan saatu riittävän hyvin vietyä eteenpäin.

Jatkossa Ohjaamossa tavoitellaan matalan kynnyksen kohtaamisia nuorten ja päättäjien välillä niin, että lopputuloksena syntyy mahdollisimman konkreettisia ja realistisia mahdollisuuksia vastata nuorten tarpeisiin. Nuorten esiin tuomia laajempia kysymyksiä lupaamme edelleen viestiä Ohjaamon vaikuttamistyön kautta. Jatkossa tavoitteena on myös entistä useammin kutsua helsinkiläisten nuorten palveluista vastaavia esimiehiä ja päälliköitä Ohjaamoon herkistymään nuorten tarpeille.

Etenemissuunnitelman toteutumisen loppuarvio

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *