Ohjaamo Helsinki järjesti 19.2. Oodi-keskustakirjaston tiloissa työpajan, joka oli suunnattu taide-, kulttuuri- ja museoalan koulutuksen saaneille, tai alalle hakeutuville. Työpajassa pohdittiin kunkin osaamista, sen kirkastamista ja keinoja työnhaussa onnistumiseksi.

Työpajan vetäjänä oli monitaitoinen kulttuurialan ammattilainen ja yrittäjä Johanna Wahlbeck. Hänellä on kokemusta työelämätapahtumien järjestämisestä ja monenlaisesta ohjaustyöstä, kuten uraohjauksesta ja työnohjauksesta. Johanna on ammatiltaan taidefilosofi, kuvataideterapeutti, työnohjaaja ja tuotekehittäjä. Voit lukea hänestä lisää osoitteessa oivallamme.fi.

Työpajaan osallistui 30 helsinkiläistä, jotka olivat työttömiä media-, kulttuuri- ja taide-alalle (kuvataide, musiikki, teatteri, elokuva, animaatio) koulutettuja tai alalle suuntaavia nuoria He pääsivät yhdessä pohtimaan osaamistaan, verkostoitumaan ohjatusti ja miettimään omaa polkuaan kohti työllistymistä. Keskustelu oli vilkasta ja hienoa oli havaita myös se, miten sitoutuneesti ryhmä pohti asioita ja lähti verkostoitumaan, kertoo Johanna.

Useat osallistujat kertoivat saaneensa päivästä hyviä työkaluja omaan tilanteeseensa. He aikovat tehdä päivän innostamina konkreettisia tekoja työpaikan saamiseksi ja oman alan uran edistämiseksi. Monet kertoivat, että vastaavaa heille kohdistettua työpajaa ei ole aiemmin tullut vastaan ja antoivat erittäin hyvää palautetta tästä mahdollisuudesta. Myös yrittäjyyteen liittyvät vinkit saivat innostuneen vastaanoton, kertoo Ohjaamon yrityskoordinaattori Tuulia Rauhala-Kaltio.

Näin osallistujat kertoivat:
”Lisää tällaisia mahdollisuuksia!”.
”Hienoa jakaa ajatuksia muiden samassa tilanteessa olevien kanssa ja päästä oikeasti verkostoitumaan”.
”Työpajan ilmapiiri oli hyvä ja vetäjä erinomainen”
”Paja sai minut pohtimaan jatkosuunnitelmiani työuran suhteen”
”Selkeä sisältö, josta sai paljon ajateltavaa”
”Helpottavaa ettei aina tarvi yksin miettiä näitä työuraan liittyviä asioita”

Vastaava seuraava työpaja järjestetään 7.5. klo 11.30-16.30 HAM-taidemuseon tiloissa.

Tuulia Rauhala-Kaltio