Helsingin Ohjaamossa toimii elokuuhun 2021 asti Avoin ovi palveluihin –hanke, jossa parannetaan vieraskielisten ohjaus- ja neuvontapalveluita. Hanketta rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö, ja se toimii Ohjaamon lisäksi Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla, Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maahanmuuttoyksikössä sekä Helsinki-infossa. Ohjaamossa toimii hankkeen palveluneuvoja Aino Hautsalo, joka opiskelee Lähi-idän tutkimusta ja arabiaa Helsingin yliopistossa. Ohjaamossa Aino keskittyy vieraskielisten neuvontaan sekä monikieliseen viestintään.

Vieraskielisten ohjaus- ja neuvontapalveluiden kartoitusta

Hankkeessa on kartoitettu vieraskielisten ohjaus- ja neuvontapalveluita Helsingissä kaupungin toimialoilla ja järjestöjen piirissä. Kartoituksissa näkyy Helsingin ohjaus- ja neuvontapalveluiden koko laaja kirjo: neuvontaa annetaan monissa eri paikoissa, monilla kielillä ja eri elämän aiheista. Niin järjestöt kuin kaupunginkin työntekijät toivoivat yhteistyön tiivistämistä, jotta palveluiden käyttäjät pääsisivät entistä paremmin heille sopivien palveluiden piiriin.

Seudullinen verkosto ohjaus- ja neuvontatyötä tekeville

Yhteistyön parantamisessa on jo päästy hyvään alkuun: helmikuussa kokoontui ensimmäistä kertaa Neuvotaan-verkosto, jossa Helsingin seudun valtion, kuntien ja järjestöjen työntekijät pääsevät jakamaan ajatuksiaan yhteistyöstä. Verkosto on avoin eli siihen voi liittyä milloin vain, ja se kokoontuu kerran kuussa.

Monialainen ja –kielinen tiimi

Hankkeessa toimii projektikoordinaattorin ja projektisihteerin lisäksi neljä palveluneuvojaa, jotka työskentelevät Ohjaamossa, Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla, Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maahanmuuttoyksikössä sekä Helsinki-infossa. Tiimillä on paitsi näkemystä vieraskielisten palvelusta, myös laaja kielitaito: neuvonta onnistuu niin suomeksi, englanniksi, madariinikiinaksi, viroksi, italiaksi, ruotsiksi kuin jonkin verran arabiaksikin. Teemme jalkautuvaa pop-up –neuvontaa sekä muita neuvontakokeiluja.

Kaupunkitasoinen ohjaus- ja neuvontapalveluiden malli

Yksi hankkeen kunnianhimoisimmista tavoitteista on luoda Helsingin kaupungin tasoinen ohjaus- ja neuvontapalveluiden malli. Mallin luominen toteutetaan ostopalveluna. Haluamme luoda vieraskielisistä neuvontapalveluista helposti tunnistettavia ja helposti lähestyttäviä!

Ohjaajien ja neuvojien verkkokoulutus

Suunnittelemme ja toteutamme ohjaus- ja neuvontatyötä tekeville työntekijöille verkkokoulutuksen. Koulutuksella tuetaan ohjaajien ja neuvojien osaamista, ja sitä voi hyödyntää myös valtakunnallisesti!

Lisätietoa hankkeesta antaa projektikoordinaattori Marja Säikkä, marja.saikka(at)hel.fi

Ainoon saa yhteyden sähköpostilla aino.hautsalo(at)hel.fi.