Jag heter Anna Salonen och är praktikant för Luckan UngInfo nu under denna vår.

2.4.2019 Fick jag möjligheten att vara med i ett evenmang som ordnades i Navigatorn av Kanssala. Evenemanget hette “Mitä mä funtsin?” vali dialogi. I evenemanget deltog 20 unga vuxna och vuxna som hade möjlighet att diskutera med riksdagskandidater om utsatta ungdomars situation och om saker som oroar dagens unga i dagens samhälle och i dagens huvudstadsregion.

Det fanns fyra riksdagskandidater med i evenemanget, från Vänster, De gröna, Den blåa framtiden och från den Socialdemokratiska partin.

Under evenemanget fick vi först i mindre grupper diskutera om vad som oroar i dagsläget och sedan diskutera i en större grupp om samma tema. Det kom fram om samhällets hårda klimat mot unga och även ökning av klasskillnader i samhället. Kraven för unga inom skola och arbete upplever många att har höjts, samt inbesparingar på studerandes och låginkomstagares bekostnad.

Vi diskuterade även om mångkulturalitet och hur det speciellt kommer fram i Helsingfors trakten. Finland börjar vara allmänt mer multikulturellt, men det känns som att inte alla i befolkningen är beredda på det. Under diskussionen kom det även fram att vi borde ta tillvara och använda mångkulturaliteten till Finlands nytta, samt att vi i Finland är ett fint och framgångsrikt folk som har bra grundutbildning och oftast har mycket bra språkkunskaper, som i dagens globala värld borde satsas mera på och bevaras.

Det kom även fram att unga lätt kan känna sig utanför när det handlar om politik, att äldre individer oftast ser ner på de unga och om hur mycket unga faktiskt hänger med i politiken och som skulle vilja rösta även förrän de är 18 år gamla. Unga kan och vet mycket och borde definitivt få vara mer delaktiga inom politiken än vad de är för tillfället.

Jag tycker att evenamnget var lärorikt och att det skulle kunna utnyttjas av många unga och vuxna i framtiden.

Anna Salonen, praktikant för Luckan Unginfo under våren 2019

Osallistuminen “Mitä mä funtsin?” vaalidialogiin

Nimeni on Anna Salonen, ja olen työharjoittelija Luckan UngInfolla tämän kevään aikana.

2.4. sain mahdollisuuden osallistua “Mitä mä funtsin”vaalidialogiin, joka järjestettiin Ohjaamossa ja järjestäjänä toimi Kanssala. Tapahtumaan osallistui 20 nuorta aikuista, joilla oli mahdollisuus keskustella vaaliehdokkaiden kanssa nuorten nykypäivän ongelmista, nykytilanteesta ja tulevaisuuden huolenaiheista nyky-yhteiskunnassa ja pääkaupunkiseudulla.

Dialogissa oli neljä vaaliehdokasta mukana vasemmistoliitosta, sinisestä tulevaisuudesta, sosiaalidemokraateista ja vihreästä liitosta.

Ensin keskustelimme pienemmissä ryhmissä siitä, mikä huolestuttaa nykynuoria tänä päivänä. Keskustelimme sitten koko ryhmän kanssa samasta aiheesta. Keskustelussa tuli esille nykypäivän paineet nuoria kohtaan, sekä työelämässä että koulussa. Keskustelimme myös yhteiskuntaluokista, siitä miten vähävaraisilta ja opiskelijoilta säästetään yhä enemmän tukien kohdalla, ja kuinka luokkien erot kasvavat.

Keskustelimme myös monikulttuurisuudesta; kuinka monikulttuurisuus näkyy varsinkin pääkaupunkiseudulla, mutta myös kuinka monikulttuurisuus kasvaa nykypäivän Suomessa. Keskustelulta tuli esille se, että yhteiskunnassamme on edelleen niitä yksilöitä, jotka eivät ole tottuneita tai varautuneita monikulttuurisuuteen Suomessa. Keskustelussa tuli esille se, että meidän pitää säilyttää ja hyödyntää Suomen monikulttuurisuutta, ja se, että olemme hyvä kansa, jolla on hyvä perusopetus ja yleensä hyvät kielitaidot, jota tarvitaan nykyisessä globaalissa maailmassa. Meidän pitää myös edellyttää ja ylläpitää suomalaisten moninaista kielitaitoa.

Keskustelussa tuli myös esille se, että nuoret tuntevat itsensä helposti syrjityiksi politiikassa. Vanhemmat vähättelevät nuorten taitoja ja tietoa politiikasta. Monet nuorista haluaisivat äänestää myös ennen kuin he ovat täysi ikäisiä. Nuoret osaavat ja tietävät paljon, ja heidän pitäisi saada paljon enemmän tilaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa poliittisesti.

Mielestäni opin paljon tapahtumasta, ja tämä tapahtuma voisi olla todella tärkeä nuorille ja aikuisille tulevaisuudessa.

Anna Salonen, työharjoittelija Luckan Unginfolla kevät 2019