Me Ohjaamo Helsingissä haluamme tietää, miten hyvin onnistumme palvelemaan nuoria. Kysymmekin vuosittain asiakkaidemme kokemuksia Ohjaamosta saamastaan palvelusta. Koronavuonna 2020 Ohjaamo-kysely toteutettiin 28.9.-14.10.

Työ ja koulutus kiinnostavat

Ohjaamossa asioidaan eniten työllisyyteen liittyvissä asioissa. Lähes 65% kyselyyn vastaajista oli käsitellyt asioidessaan työhön liittyviä kysymyksiä. Myös opiskelu ja oma ura kiinnostivat yli puolta nuorista. Työ ja koulutus eivät kuitenkaan ole Ohjaamon koko kirjo: lähes neljäsosa nuorista keskusteli asumisesta ja viidesosaa askarruttivat sekä raha-asiat että mielen hyvinvointi. Yhdellä tapaamisella voidaan käsitellä useampaa kuin yhtä teemaa.

Turvallinen ja kohtelias ilmapiiri

Kyselyssä pyydettiin arvioimaan asteikolla 0-10 eri asioiden toteutumista Ohjaamossa. Lähes 80% vastaajista piti kympin arvoisena työntekijän kohteliaisuutta ja lähes 70% tilanteen turvallisuutta. Valtaosa näiden kategorioiden vastauksista asettui välille 8-10. Kaikissa muissakin kyselyn kategorioissa, rentoudessa, kiinnostuneisuudessa, kiireettömyydessä, toiveikkuudessa ja omassa osallistumisessa suurin osa vastauksista oli kymppejä.

Kokonaisvaltaista palvelua

Asteikolla 0-10 yli 50% vastaajista arvioi tarpeensa ja toiveensa huomioidun täyden kympin arvoisesti. Samalla asteikolla 10 oli myös yleisin vastaus kysymyksiin tarvitun tiedon ja tuen saamisesta, tiedosta, mitä tehdä tapaamisen jälkeen, tunteesta asioiden järjestymisestä sekä uusien ajatusten saamisesta tapaamisella. Kysymykseen tarvitun tiedon ja tuen saamisesta lähes 90% vastasi 8-10.

Kaverille kehtaa suositella

Lähes 80% kyselyyn vastaajista suosittelisi Ohjaamoa kaverilleen. Suosittelijoiden perusteella laskettava NPS-lukema (Net Promoter Score) oli Ohjaamon kohdalla 70. Yli 50 NPS-lukemaa pidetään loistavana. Hieman yli 60% Ohjaamon nuorista arvioi asteikolla 0-10 saamansa avun hyödyllisyyden tasolle 9-10.

“Ohjaamossa parasta on…”

“se että sinua autetaan ja sinusta välitetään”. Avoimissa vastauksissa korostuivat välittäminen, rentous ja matala kynnys tulla käymään. Myös henkilökunta sekä palvelun maksuttomuus saivat kiitosta. Ryhmätoimintoja sekä tapahtumia, joissa voisi tutustua muihin nuoriin kaivattaisiin lisää. Ohjaamon kaltaista palvelua toivottiin myös yli 30-vuotiaille.

”Minulla oli aivan ihana työntekijä, en muista nimeä mutta tunsin oloni välitetyksi ja sain toivoa tulevaisuudelle, kiitos <3”

Kyselyn aineiston löydät täältä. Avoimet vastaukset on poistettu, jottei vastaajaa voisi mahdollisesti tunnistaa.

Kyselyyn vastasi yhteensä 114 Ohjaamon neuvontapisteellä, etäpalveluissamme tai ajanvarauksella asioinutta nuorta.

Ohjaamoiden vaikuttavuutta on tutkittu myös valtioneuvoston kanslian tutkimuksessa Ohjaamot – monialaista yhteistyötä, vaikuttavuutta ja uutta toimintakulttuuria (2020).