Ohjaamo Helsinki sai alkunsa vuoden 2013 Nuorisotakuusta, ajatuksesta, että nuorten palveluita tulisi kehittää aiempaa laaja-alaisemmin, juuri nuorten tarpeisiin vastaaviksi. Valtakunnallista Ohjaamo-mallia alettiin tällöin valmistella ja Ohjaamoiden perusajatuksiksi muodostuivat asiakaslähtöisyys ja kumppanuus. Mallia Ohjaamoihin haettiin toimivista käytännöistä, mm. Oulun Byströmin talosta.

Helsingissä ajatusta siitä, että nuoret saisivat tarvitsemansa palvelut yhdestä paikasta, oli kehitelty jo ennen Ohjaamo-hanketta ja Ohjaamo Helsingin suunnittelua jatkettiin tältä pohjalta. Vuonna 2015 Ohjaamo Helsinki avasi ovensa nuorille ja herätti heti alusta lähtien kiinnostusta, myös kansainvälisellä tasolla. Saimmekin vastaanottaa upeiden nuorten lisäksi myös runsaasti kansainvälisiä vieraita. Ohjaamo Helsingin toiminta alkoi Euroopan sosiaalirahaston tukemana hankkeena, jonka ensimmäinen hankekausi kesti 28.2.2018 saakka.

Tällä hetkellä Ohjaamo Helsinki jatkaa toimintaansa Helsingin kaupungin  palveluna.

Olet oman elämäsi paras asiantuntija!