Ohjaamon oppivelvollisuustiimi

Ohjaamon oppivelvollisuustiimiin kuuluu kaksi opinto-ohjaajaa, sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja sekä neljä oppivelvollisuusohjaajaa. Oppivelvollisuustiimin tehtävänä on ottaa yhteyttä 15-17-vuotiaisiin nuoriin, jotka ovat ilman opiskelupaikkaa ja ovat lain mukaan oppivelvollisia. Koulut ja oppilaitokset ilmoittavat nuoren tiedot oppivelvollisuustiimille, kun opiskelu on keskeytynyt, nuori ei ole saanut opiskelupaikkaa tai päässyt aloittamaan uudessa opiskelupaikassa. Tiimi keskustelee nuoren ja huoltajan kanssa nuoren suunnitelmista ja sen perusteella miettii jatko-opiskeluiden mahdollisuutta yksilöllisesti jokaisen nuoren kohdalla. Nuori saa apua sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen, että tarvittaessa muiden tuen palveluihin pääsemiseen. Oppivelvollisuustiimi löytyy Ohjaamosta ja se on Helsingin kaupungin toimintaa. Tiimin palvelut ovat maksuttomia.

Oppivelvollisuustiimi
oppivelvollisuus.ohjaamo@hel.fi

Opinto-ohjaaja Sanna Myöhänen (tiimimestari)
sanna.myohanen(at)hel.fi

p. 040 623 8230/ 09 310 38820

Opinto-ohjaaja
Patricia Cederlöf (palvelu myös ruotsiksi)
patricia,cederlof(at)hel.fi

p. 040 775 3816/ 09 310 22018

Terveydenhoitaja Maarit Makkonen
maarit.makkonen(at)hel.fi

p. 050 352 7850/ 09 310 46731

Sosiaalityöntekijä Nelli Kähärä
Nelli Kähärä
nelli.kahara(at)hel.fi

p. 040 686 1504/ 09 310 56222

Oppivelvollisuuslaki:

Oppivelvollisuuslaki on tullut voimaan 1.8.2021. Oppivelvollisuusiän laajentaminen koskee kaikkia vuonna 2005 syntyneitä ja sitä seuraavia ikäluokkia. Myös osa vuonna 2004 syntyneistä nuorista on vielä oppivelvollisia. Mikäli olet suorittanut peruskoulun loppuun ennen 1.1.2021, et ole oppivelvollisuuslain piirissä. Oppivelvollisuuslaki tarkoittaa sitä, että jokaisen oppivelvollisen on opiskeltava 18-vuotiaaksi asti. Oppivelvollisuutta voi suorittaa peruskoulun jälkeen aikuisten perusopetuksessa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, perusopetuksen lisäopetuksessa (kymppiluokka), lukioon tai ammatillisiin opintoihin valmentavassa koulutuksessa (LUVA ja VALMA), työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (TELMA) sekä kansanopistojen opistovuoden opinnoissa. Oppivelvollisuuden noudattamista valvoo ja ohjaa Helsingin kaupunki. Lisäksi huoltaja on velvollinen huolehtimaan nuoren oppivelvollisuuden noudattamisesta.