Moi kaikille! Olen sosionomiopiskelija Jenny ja suoritan viimeistä harjoitteluani täällä Ohjaamo Helsingissä. Sain tehtäväksi käydä läpi Ohjaamo-kyselyn tuloksia ja se oli todella mielenkiintoista! Tässä tekstissä tuon muutamia kohtia esiin vastauksista, jotka kiinnittivät minun huomioni. 

Ensinnäkin on ihanaa, että moni vastaajista on voinut asioida paikan päällä Fredalla vallitsevasta tilanteesta huolimatta. Nyt kun Ohjaamon neuvonta on jouduttu sulkemaan 6.1.2021. saakka, muistakaa ehdottomasti käyttää puhelinpalvelua, sähköpostia ja Discordia! Osa teistä onkin jo onneksi löytänyt nämä vaihtoehdot.  Kertokaa myös kavereille, että Ohjaamosta voi silti hakea apua ja keskusteluseuraa, vaikka fyysisesti ollaankin suljettuna. Olikin mahtava huomata, että nuoret jakavatkin tietoa Ohjaamosta toisilleen. Melkein kolmasosa kyselyyn vastaajista oli saanut tiedon Ohjaamosta kaverilta tai sisarukselta, mahtavaa! Noin neljäsosa oli saanut tiedon Ohjaamosta netistä tai somesta ja viidesosa jonkun toisen palvelun työntekijältä. Tietoa saatiin myös mainoksista, somesta, läheisiltä aikuisilta tai jostain muualta. 

Nuorten tämänhetkiset toiveet ja suunnitelmat elämään liittyivät usein erityisesti kouluttautumiseen, opintojen loppuun saattamiseen taikka työllistymiseen. Vuoteen 2019 verrattuna suosituimmat keskusteluaiheet vastaajilla olivatkin edelleen opiskelu ja työ. Muita keskustelunaiheita olivat asuminen, raha-asiat, mielen hyvinvointi, vapaa-aika, fyysinen hyvinvointi ja lupa-asiat. Nämä aiheet eivät kuitenkaan nousseet nuorten keskustelunaiheissa niin usein puheeksi kuin viime vuonna. Ehkä tähän liittyvät korona-ajan tuomat haasteet, jotka ovat suurimman osan vuodesta olleet läsnä. Vaikea kuitenkin sanoa mistä ilmiö johtuu. Haluaisin kannustaa siihen, että vaikka elämmekin poikkeuksellisia aikoja, niin muistetaan, että on edelleen tärkeää huolehtia itsestään niin fyysisesti kuin henkisestikin. Vaikka asiointeja on suositeltu minimoitavaksi ja hoidettavaksi vain välttämättömät asiat paikan päällä, toivoisin ettei muita tärkeitä asioita unohdettaisi. Jos asia ei vaadi paikan päälle menoa, voi kerätä rohkeutta etäyhteyden muodostamiseen! 

Itse ilahduin suuresti siitä, että verrattuna vuoteen 2019, tänä vuonna tunnelmalle (rentous, kiinnostuneisuus, turvallisuus, kiireettömyys, toiveikkuus, oma osallistuminen ja kohteliaisuus) oli annettu kokonaisuudessaan suurempi arvosana. Kokonaisarvosana nousi 8,2:sta 8,7:ään. Erityisesti huomioni kiinnittyi kiireettömään tunnelmaan. Viime vuonna kiireettömyydelle annettiin arvosanaksi 7,4 ja tänä vuonna se oli 8,4. Vaikka tapaamisia ja aikaa joudutaankin välillä rajaamaan, on todella tärkeää, että siinä hetkessä, kun ollaan keskustelemassa omista asioista, voidaan keskittyä rauhassa juuri sen kyseessä olevan asian ratkaisemiseen mahdollisuuksien mukaan. 

Sama noususuunta jatkui myös siinä, että vastausten perusteella Ohjaamossa huomioitiin entistä kokonaisvaltaisemmin nuoren omat tarpeet ja toiveet. Nuori tunsi tietävänsä entistä paremmin tapaamisen jälkeen, mitä hän tekee seuraavaksi.  Luvut olivat jo entisestäänkin hyviä, joten tuntuu todella innostavalta, että Ohjaamo on silti pistänyt entistäkin paremmaksi ja vielä poikkeuksellisena vuonna 2020. 

Saadun palautteen perusteella voidaan pohtia, missä on onnistuttu ja missä on ehkä vielä parannettavaa. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille, jokainen palaute on tärkeä ja merkityksellinen!

Tutustu kyselyn aineistoon tarkemmin täällä!