Tänään 1.10. vietetään Miina Sillanpään päivää. Sillanpää oli naiskansanedustaja Suomen ensimmäisessä eduskunnassa v. 1907 alkaen sekä Suomen ensimmäinen naisministeri v. 1926-27. Sillanpää oli myös aktiivinen kansalaisvaikuttaja mm. erilaisissa yhdistyksissä ja järjestöissä. Miina Sillanpään päivää vietetäänkin kansallisvaikuttamisen liputuspäivänä.

Vuonna 2020 maailma toisaalta tasa-arvoisempi kuin ikinä, toisaalta taas eriarvoisuus kasvaa huimaa vauhtia. Esimerkiksi tasa-arvoinen avioliittolaki vuodelta 2014 mahdollisti samaa sukupuolta olevien avioliiton keskenään, kun vielä 60-luvulla homoseksuaalisuus oli Suomessa rikos. Toisaalta vuonna 2018 rikkain prosentti maailman väestöstä sai Oxfamin mukaan 82 prosenttia maailmassa luodusta vauraudesta. Samana vuonna uutisoitiin rikkaimman kymmeneksen omistavan puolet suomalaisten omaisuudesta.

Onko tavallisella ihmisellä sitten mahdollisuutta vaikuttaa? Ehkä enemmän kuin koskaan. Greta Thunberg on innostanut ilmastoaktivisteja ympäri maailman ja Black Lives Matter -liike on vaatinut tasa-arvoa ja oikeutta väkivaltaa vastaan.

Äänestämällä vaaleissa, mm. kuntavaaleissa 4/2021, ja sekä tekemällä että allekirjoittamalla kansalaisaloitteita vaikutat suoraan Suomen lainsäädäntöön ja poliittisiin päätöksiin. Myös äänestämäänsä poliitikkoa ja puoluetta saa ja pitää vaatia tilille lupaamistaan asioista. Eurovaalien kautta vaikutat myös globaaliin politiikkaan, esimerkkinä vaikkapa EU:n tietosuoja-asetus, joka turvaa henkilötietojesi käsittelyä.

Äänestämisen lisäksi myös aktivismi sekä kulutuspäätökset muuttavat maailmaa. Climate Move ajaa hiilineutraalia Suomea, reilu kauppa tarjoaa mahdollisuuden kuluttaa vastuullisesti ja Finnwatch taas tavoittelee vastuullista yritystoimintaa. Tutustu eri vaihtoehtoihin vaikuttaa, osallistu sinulle sopivalla tavalla ja mieti kulutuspäätöksiäsi, sinulla on valtaa! Erilaisten yhdistysten ja järjestöjen kautta voit vaikuttaa haluamallasi tavalla, flashmobeista tiedon jakamiseen.

Sen lisäksi, että sinä voit vaikuttaa, myös sinuun yritetään vaikuttaa. Lähes joka asiasta onkin somessa monta eri ”totuutta”, joista valita. Medialukutaito onkin tärkeä osa vaikuttamista. Ennen kuin uskot tai jaat tietoa, tutustu aiheeseen ja kirjoittajaan tarkemmin. Usein jutun takana on muukin agenda kuin vain jakaa tietoa. Vastuullisen journalismin merkki jutussa kertoo, että kyseinen media on sitoutunut noudattamaan journalistin ohjeita. Sisällöntuottajana tutustu somekäsikirjan aineistoon vaikuttajan vastuista ja vapaudesta.

Tehdään Suomesta ja maailmasta parempi paikka elää, meillä on valta!

Photo by ev on Unsplash