Ohjaamon oppivelvollisuus tiimi auttaa mm. jatko-opiskeluun hakeutumisessa

Ohjaamon oppivelvollisuustiimi

Ohjaamon oppivelvollisuustiimiin kuuluu kaksi opinto-ohjaajaa, sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja sekä neljä oppivelvollisuusohjaajaa. Oppivelvollisuustiimin tehtävänä on ottaa yhteyttä 15-17-vuotiaisiin nuoriin, jotka ovat ilman opiskelupaikkaa ja ovat lain mukaan oppivelvollisia. Koulut ja […]