Työ- ja elinkeinominiseteriö on teettänyt yhdessä MDI Public Oy:n kanssa tutkimuksen Ohjaamoiden vaikuttavuudesta valtakunnallisesti. Loppuvuodesta 2019 Ohjaamoita oli noin 70 ympäri Suomea ja tutkimuksessa on arvioitu näiden vaikuttavuutta niin määrällisesti kuin laadullisestikin.

Ohjaamon nostot tutkimuksesta:

  1. Ohjaamotoiminta kannattaa – Helsingin, Vantaan ja Oulun Ohjaamot kattavat kulunsa pelkästään työttömyyden vähenemisen kautta. Ohjaamoiden asiakkaat pääsevät työllistymistä edistäviin palveluihin verrokkiryhmää 8-9 viikkoa aiemmin.
  2.  Nuoret kokevat saavansa apua – Nuoret kokevat, että Ohjaamoissa heitä kuunnellaan ja että he ovat saaneet vastauksia ongelmiinsa. Matala kynnys helpottaa Ohjaamoihin tuloa.
  3. Ohjaamoiden vaikutus on moninaista – Ohjaamoiden vaikutus ei rajoitu vain työllisyyteen vaan Ohjaamoiden moniammatillinen toiminta edistää myös mm. psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia ja osallisuutta.
  4. Moniammatillisuus on vahvuus ja haaste – Koska Ohjaamoissa työskentelee työntekijöitä monelta eri alalta, nuori saa todennäköisesti tarvitsemansa avun nopeasti Ohjaamosta. Moniammatillisen työote asettaa kuitenkin haasteita toiminnan organisoinnille yhdenmukaiseksi.
  5. Ohjaamoiden toiminnassa on alueellista hajontaa – Vaikka Ohjaamoilla onkin yhtenäinen visuaalinen ilme ja kohderyhmä, ohjaamotoiminnan luonne vaihtelee paljonkin alueittain. Ohjaamoiden vakiintuessa toiminnan yhtenäistäminen on vielä kesken.

Tutustu aineistoon täältä.