Työ- ja elinkeinoministeriö on teettänyt tutkimuksen työkokeilusta ja sen vaikuttavuudesta. Tutkimuksessa työkokeilu on todettu tärkeäksi ja toimivaksi palveluksi. Työkokeilijoiden vastauksissa hyödyiksi mainittiin mm. uuden oppiminen, itseluottamuksen kasvaminen, uratavoitteiden selkiytyminen, omaan kuntoon sopivien työtehtävien löytäminen ja kielen oppiminen. Parhaan hyödyn saaminen työkokeilusta edellyttää kuitenkin selkeää suunnitelmaa työkokeilulle ja ohjausta sen aikana.

Työkokeiluun lähdetään usein tutustumaan uuteen alaan tai sitä käytetään apuna työelämään palaamiseen pitkän tauon jälkeen. Työkokeilijan tarkoitus ei ole korvata palkattua työntekijää eikä työkokeilijalta voikaan odottaa yhtä itsenäistä työskentelyä. Ohjausta tarvitaan sekä työkokeilun järjestäjältä että työkokeilijaa ohjaavalta taholta, kuten TE-toimiston asiantuntijalta. Työkokeilu voi myös muuttaa työkokeilijan suunnitelmia. Jos työkokeilussa käy ilmi, että ala ei sovi ollenkaan työkokeilijalle, työkokeilun keskeyttäminenkin voi olla tulos.

TEM:n tutkimuksessa myös haastatellut TE-toimiston asiantuntijat pitivät tapaamisia työkokeilijan ja työkokeilun järjestäjän kanssa ennen työkokeilun alkua sekä työkokeilun aikaisia vierailuja työkokeilupaikalle tarpeellisina. Ensitapaamisella voitaisiin selvittää työkokeilun tavoitteet ja sen, että kaikki osapuolet ymmärtävät työkokeilusopimuksen sisällön. Työkokeilun aikaisilla ohjaustapaamisilla selviäisi, miten työkokeilu sujuu, mitä haasteita on tullut vastaan ja mitä muita TE-palveluita, kuten työhönvalmennusta tai palkkatukea voitaisiin hyödyntää. Tapaamisilla ja yhteydenpidolla voitaisiin ehkäistä myös erästä tutkimuksessa esille noussutta haastetta, työkokeilijoiden käyttöä palkatun työvoiman korvikkeina.

Uskomme, että työhönvalmentajien tuki sitä tarvitsevalle työkokeilijalle ja TE-toimiston asiantuntijoiden resurssien riittävyys yhteydenpitoon sekä työkokeilijaan että työkokeilun järjestäjään parantaisi niin työkokeiluun osallistuvien kokemuksia työkokeilusta kuin sen työllistymisvaikutuksiakin.

Linkki TEM:n tutkimukseen.

Työkokeilu TE-toimiston sivuilla.

Helsingin kaupungin tuetun työllistymisen palvelun työvalmennus.